Thông tin liên hệ : 

Địa chỉ: Kho K1, Cảng Hà Nội
HOTLINE : 0823784449