Tủ Lạnh

 • Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2 GBW 429 lít

  21,580,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi 584 lít R-M700GPGV2X(MIR)

  58,080,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GS) 589L

  32,600,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2(GS) 600 lít

  38,300,000đ
 • Tủ lạnh Side by Side Hitachi R-S700GPGV2 (GS) – 605 Lít

  43,500,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2-GBW

  18,750,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi 600 lít R-M700PGV2 (GBK) – 600 lít

  38,350,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi 382 lít R-WB475PGV2-GBK

  19,090,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK Mới 2018

  23,500,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBW Mới 2018

  23,500,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK Mới 2018

  26,500,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBW

  26,600,000đ
 • TỦ LẠNH HITACHI 550 LÍT R-FG690PGV7X (GBK)

  16,700,000đ
 • TỦ LẠNH HITACHI R-G570GV-XT 589 LÍT 6 CỬA

  53,800,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi R-G620GV-XT 657 lít

  67,500,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8 (GBK) 406 lít Inverter

  11,850,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8 (GBW) 406 lít Inverter

  11,850,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi 366 lít R-FG480PGV8 (GBW)

  10,950,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 275 lít R-B330PGV8 BBK

  9,100,000đ
 • Tủ lạnh Hitachi Inverter 275 lít R-B330PGV8 BSL

  9,180,000đ